Мотор поддона СВЧ

UNI
  • Описание

Шток H= 10mm, 4W, 4 r.p.m. 220V