Мотор поддона СВЧ

  • Описание

Шток 10мм, 3W, 5/6 prm, 21V